Natuurmarkt Tilburg

11 mei 2014 van 11.00-17.00u

Tilburg staat stil bij biodiversiteit

Biodiversiteit geeft aan hoe het is gesteld met de soortenrijkdom en gezondheid van een bepaald ecosysteem. Wereldwijd loopt de soortenrijkdom sterk terug; tussen 1970 en 2007 zagen we bijna 30% achteruitgang. Ook in Nederland is het aantal soorten dieren en planten sterk afgenomen; sinds 1900 met meer dan de helft!

Bijenradar als app helpt

Voor iedereen die de bij een warm hart toedraagt, is er sinds vandaag de bijapp Bijenradar. Wie de app download, kan zijn steentje bijdragen aan het redden van de bij. Sijas Akkerman van Natuur & Milieu: ‘Uitsterven van de bij betekent een ramp voor onze voedselvoorziening én onze economie. Ingrijpen is dus vereist.’ De app is een initiatief van Natuur & Milieu, KPN en Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek.

Hommels sterven uit

Hommels en bijen zorgen voor bestuiving van groente en fruit. Ze vormen daardoor een belangrijke schakel in de voedselvoorziening. Maar de insecten lijden ernstig onder het gebruik van bestrijdingsmiddelen en gronduitbreiding in de intensieve landbouw. Nederland gebruikt volgens de natuurbeschermers de grootste hoeveelheid bestrijdingsmiddelen per hectare van alle Europese landen.

De eerste vlinders zijn er al

Samen met de eerste lentetemperaturen lopen ook de eerste waarnemingen binnen van rondfladderende dagvlinders en andere insecten. Vroeger dan gemiddeld, terwijl navorst en een mismatch met planten (voedsel) mogelijk is, merkt Natuurpunt op. Ten opzichte van een gemiddelde winter zijn ze anderhalve week tot twee weken vroeger.

Gemeente Tilburg vergist zich in boomsoort: voorlopig geen kap

TILBURG - Negen populieren aan de Sacharias Jansenstraat worden voorlopig toch niet gekapt. De gemeente Tilburg is niet meer overtuigd welke soort het precies betreft.

De bomen zouden oorspronkelijk gepakt worden, omdat het Canadese populieren zouden betreffen waarvan de takken makkelijk los zouden laten. Volgens de gemeente een gevaarlijke situatie, zeker vanwege de kinderspeelplek onder de bomen.

Abonneren op Biodiversiteit Tilburg RSS